Search
  • Fred Rutgers

Werk jij nog wel met de juiste formule?

Ondanks dat het nog zomer is vliegt het jaar alweer voorbij. en dan volgt er weer een nieuw jaar, een frisse start! Je gaat er weer vol tegenaan om er een top jaar van te maken. Maar als je dan toch een frisse start wilt maken, is het dan niet eens tijd om even kritisch naar je formule te kijken?

Je hebt een mooie winkel en je bent al jaren aangesloten bij dezelfde franchiseorganisatie. Ooit ben je begonnen met dit concept na zorgvuldige afweging van al je opties. Je koos bewust voor dit concept en deze formule. Maar, als je nu opnieuw voor de keus zou staan, zou je dan wel dezelfde keus maken? Deze vraag zouden ondernemers zich wel eens wat vaker mogen en moeten stellen.


Je werkt als een paard, en toch valt je omzet tegen. Je kunt het hoofd maar net boven water houden. Je doet wat je kunt, staat altijd klaar voor je klanten, en toch lopen ze steeds vaker aan jouw deur voorbij. Hoe komt dat denk je? Is het echt alleen de schuld van de webshops, zijn het toch nog de gevolgen van de toegenomen concurrentie, zijn het de naweeën van de crisis, of zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat het winkelconcept waarmee je werkt niet meer van deze tijd is? Heeft jouw winkelconcept nog wel voldoende concurrentiekracht? Is het nog wel voldoende aantrekkelijk voor de consument?


Regelmatig mag ik over dit onderwerp in gesprek met winkeliers en gelukkig mag ik ook af en toe in gesprek met een franchiseorganisatie die eens mijn mening wil horen over de kracht van hun formule. Helaas moeten we regelmatig constateren dat een formule die tien jaar geleden oppermachtig was in de winkelstraat veel van zijn kracht verloren heeft. Er loopt een andere consument langs uw winkel en die zoekt vaak ook een ander aanbod dan een paar jaar geleden.

Is het u, eventueel samen met uw franchisegever wel voldoende gelukt om hierop in te spelen? Ik ben ervan overtuigd dat de wet van Darwin ook in de winkelstraat van toepassing is. Wie zich niet of te laat aanpast aan veranderende omstandigheden zal uitsterven!

Zorg ervoor dat het u niet overkomt en kijk daarom regelmatig kritisch naar uw winkelconcept. Is uw winkel met de huidige formule nog net zo aantrekkelijk als een paar jaar geleden? Zo niet, dan is het de hoogste tijd om maatregelen te nemen nu het nog kan! Vaak helpt het ook om er eens een onafhankelijk iemand bij te vragen, want een frisse blik helpt en vreemde ogen zien nu eenmaal meer! Ik wil u graag voorstellen om op uw lijstje goede voornemens ook even te noteren dat u even echt de tijd neemt om nog eens kritisch naar uw winkelconcept te kijken! Veel succes in komende jaren!


1 view0 comments

Recent Posts

See All