Search
  • Fred Rutgers

Bright data in de praktijk

Bright Data in de praktijk

In mijn blogserie Bright Data laat ik je dit keer zien hoe je in de praktijk je voordeel kunt doen met slim gebruik van beschikbare informatie. Doe er vooral je voordeel mee!


Eigenlijk kun je zonder slim gebruik te maken van data je bedrijf niet optimaal beheren. Door de felle concurrentie moet je veel scherper opereren dan ondernemers dat jaren konden doen. Als je de juiste data bij elkaar hebt, dan ontstaat er een wereld aan mogelijkheden. Ik zal hieronder even een paar concrete voorbeelden geven.


Stel je wilt weten wie je klanten zijn. Wat is nu echt je doelgroep? Door op allerlei manieren de adressen van je klanten te verzamelen kun je vast wel een paar honderd adressen van regelmatige klanten verzamelen. Dit klantenbestand kun je bij diverse leveranciers laten onderzoeken. Je kunt bijvoorbeeld een socio-demografisch profiel laten maken van dit klantenbestand. Je krijgt dan een mooi inzicht in wat voor type klanten je hebt. Hoe is hun woon- en leefsituatie, Wat is hun gemiddelde leeftijd, tot welke inkomensgroepen behoren ze, etc., etc.


Vervolgens kun je gaan kijken waar die doelgroepen wonen binnen jouw verzorgingsgebied. Als je dat weet kun je jouw marketing daarop richten. Je zou op basis van een dergelijke analyse ook kunnen onderzoeken hoeveel mensen die voldoen aan jouw doelgroep-kenmerken er in jouw verzorgingsgebied wonen. Hoeveel potentieel zit er dus in jouw verzorgingsgebied. Als je weet wat jouw doelgroep gemiddeld besteed aan de producten en diensten die jij verkoopt kun je uitrekenen hoe groot de totale markt binnen jouw verzorgingsgebied is voor jouw producten en diensten.

Vervolgens kun je ook jouw marktaandeel berekenen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Je zult versteld staan wat je aan informatie kunt produceren met Bright Data.


Nog een voorbeeld.

Stel je wilt een omzet realiseren van € 1.000.000 Je kassasysteem vertelt je dat de gemiddelde klant € 50 per keer besteedt bij een bezoek aan jouw winkel. Je kunt dan eenvoudig uitrekenen hoeveel kopende klanten je nodig hebt om dat miljoen omzet te realiseren; namelijk 1.000.000 gedeeld door 50 = 20.000 klanten. Als je nu een tellertje bij je winkeldeur hebt dat registreert hoeveel mensen je winkel bezoeken, dan kun je ook berekenen wat de gemiddelde besteding per bezoeker is. Op basis hiervan kun je nu berekenen hoeveel bezoeker je in je winkel moet krijgen om één koper te hebben. Als je weet hoeveel bezoekers jij moet hebben om één koper te krijgen weet je nu ook hoeveel bezoekers jij nodig hebt om één miljoen omzet te realiseren.

Vervolgens kun je ook weer gaan onderzoeken hoeveel reclame jij moet maken om dat aantal bezoekers in je winkel te krijgen. Al die bezoekers en kopers moeten ook door jou en je team worden geholpen. Als je weet hoelang je team gemiddeld bezig is met een klant en een bezoeker kun je nu berekenen hoeveel personeelsuren je nodig hebt om jouw gewenste omzet te behalen.

Nu kun je als je weet wat jouw echte personeelskosten zijn per uur uitrekenen hoeveel kosten jij moet maken om al jouw klanten en bezoekers te helpen. De volgende vraag is dan of dat wel betaald kan worden. Als blijkt dat je dit niet kunt betalen zul je dus iets moeten doen. Je zou je brutomarge kunnen verhogen, je zou kunnen proberen om meer kijkers in kopers om te zetten. Je zou meer zelfbediening kunnen overwegen etc., etc. Volop stof tot nadenken dus.


Met slim rekenen kun je ook je inkoopbeleid optimaliseren.

Kijk maar eens naar dit voorbeeld.

Stel je hebt een winkel met een omzet van 500.000 Euro excl. B.t.w.

Je hebt in het afgelopen jaar een bruto winstmarge gerealiseerd van 40%

Je verwacht een omzetstijging van 10%

Hoe bereken je jouw optimale inkoopmaximum voor komend jaar?

€ 500.000 + 10% = € 550.000

Aftrek Bruto winstmarge 40% = € 220.000

Maximaal inkoopbudget is € 330.000

Als je voor volgend jaar meer gaat inkopen dan € 330.000 dan koop je in principe in voor de uitverkoop! Hierdoor zal je gemiddelde brutowinstmarge dalen. Hierdoor komen bedrijven vaak in financiële problemen. Niet alleen daalt de rentabiliteit, ook daalt je netto winst. Bovendien ontstaat er voor je het weet een sneeuwbaleffect. Kijk maar eens naar onderstaande berekening!

Ondanks dat je voor maar € 330.000 mocht inkopen, heb je jezelf ertoe laten verleiden om voor € 380.000 in te kopen. Je omzetplanning was echter wel juist dus je hebt € 550.000 omgezet.


Hoe ziet je plaatje er nu uit?

Je had in dit voorbeeld een brutowinst gehad van € 220.000. Nu is je brutowinst als volgt;

€ 550.000 – € 380.000 = € 170.000. Dat betekent dat je maar liefst € 50.000 minder dekking hebt om je kosten te dekken en om netto winst te realiseren.


Helaas is dit nog niet je enige probleem!

Laten we het sommetje nu eens maken voor het komende jaar

We berekenen eerst het brutowinst percentage over het afgelopen jaar.

170.000 / 550.000 x 100%= 30.91 % Je ziet dus dat je gerealiseerde brutowinst hierdoor met ongeveer 10% is afgenomen. Ten opzichte van je omzet. Als je de gerealiseerde brutowinst echter vergelijkt met je geplande brutowinst dan valt deze maar liefst ongeveer 25% lager uit!


Maar dan komt nu de echte valkuil!

Bereken met deze nieuwe cijfers eens je nieuwe inkoopbudget.

Je gaat komend jaar weer 10% meer omzet maken dus geen € 550.000, maar € 605.000

€ 605.000 omzet min 30.9 % bruto marge geeft een inkoopbudget van € 605.000 – € 186945 = € 418055. Wat gaat hier nu fout? Door je nieuwe inkoopbudget te berekenen volgens deze methode met de door te hoge inkoop te lage brutowinstmarge ontstaat wederom een veel te hoog inkoopbudget. Als je komend jaar daadwerkelijk zou gaan inkopen voor de berekende € 418055, dan heb je echt een probleem, kijk maar!


Omzet – inkoop = Brutowinst, dus

€ 605000 - € 418055 = € 186945 Je brutowinstpercentage is nu weer slechts

Brutowinst / omzet maal 100% dus;

186945 / 605000 x 100%=  30.9%

Als je dus een keer teveel hebt ingekocht moet je niet meer gaan rekenen met de daadwerkelijk gerealiseerde brutowinst, maar met het brutowinstpercentage dat jij nodig hebt voor een gezonde exploitatie.

Overigens zul je ontdekken dat het zelfs met een goede inkoopbegroting nog altijd erg lastig is om je inkoopbudget op een slimme manier te verdelen over je diverse leveranciers. Ook valt het niet mee om per leverancier de juiste producten te selecteren, maar dat is een kwestie van ervaring en weten wat jouw klanten willen kopen.

Je ziet nu hoe enorm belangrijk het kan zijn om slimme analyses te maken met Bright Data die je meestal vrij gemakkelijk bij de hand hebt. Ik zou willen zeggen, ga daar zeker eens mee aan de slag. Het kan hét verschil zijn tussen falen en succes!


25 views0 comments

Recent Posts

See All