Ozon

 

 

U vraagt zich vast af, wat moet Fred Rutgers met Ozon.

Het antwoord is simpel!

 

Een paar jaar geleden ben ik er via via ingerold.

Ik kwam in gesprek met een bedrijf dat ozongeneratoren produceert. Zij werden geconfronterd met nieuwe Europese wetgeving rondom het gebruik van Ozon en vrije radicalen als biocide. Spontaan kreeg ik de vraag of ik hen daarbij kon helpen omdat het project zich voor een groot deel internationaal afspeelt, de voertaal in het project Engels is en ik in Engeland heb gewoond en gestudeerd waardoor ik bovengemiddeld goed Engels spreek.

 

Inmiddels begeleid ik meerdere bedrijven bij dit process en doe ik dat met veel plezier.

Hoewel ik doorgaans niets moet hebben van burocratie werk ik met heel veel pleier aan dit project. Telkens weer lukt het om een pragmatische en vooral praktisch uitvoerbare oplossing te vinden waardoor het voor mijn opdrachtgevers een beheersbaar en bovenal financieel haalbaar project kan blijven.

 

Door op een slimme wijze internationaal samen te werken met meer dan 30 partners kunnen deze allemaal voldoen aan de wettelijke eisen en blijven de financiele commitments overzichtelijk.

 

Als onafhankelijk expert op dit vakgebied publiceer ik ook regelmatig artikelen om deze sector te voorzien van actuele informatie. Dat is ook nodig want binnen de sector en helaas ook bij de gebruikers van ozonapparatuur is nog veel gebrek aan kennis rondom deze wetgeving terwijl de mogelijke gevolgen voor deze partijen aanzienlijk kunnen zijn.

 

Heeft u vragen over wat deze nieuwe wetgeving voor u of uw bedrijf kan betekenen? Aarzel dan niet en bel mij voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Hiervoor ben ik bereikbaar op 0651542222, of mail naar fred@fredrutgers.com

 

 

Hieronder wat meer informatie over deze wetgeving.

 

The Biocidal Products Regulations (EU) 528/2012 (BPR) came into force on 1 September 2013 repealing the Biocidal Product Directive (Directive 98/8/EC) from this date. From 1 September 2013, Ozone is regulated as an “active substance” under the BPR.

 

Onderstaande link brengt u naar de officiele wetstekst

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:EN:PDF

Onderstaand bericht heb ik op 10-02-2017 verstuurd aan diverse industriepartners.

Ozon, radicalen, UV/H2O2 door Europese wetgeving aan regels gebonden.

Vanaf 1 september 2017 treedt er in Europa nieuwe wetgeving in werking die het veilige en effectieve gebruik van ozonapparatuur, apparatuur die in-situ (op locatie) een desinfectie middel produceert en apparatuur die gebruik maakt van ‘vrije radicalen’ regelt.

Steeds meer glastuinbouw bedrijven zetten succesvol ozon in om de kwaliteit van hun producten en de hygiëne te bevorderen. Hiermee worden indrukwekkende resultaten behaald. Deze ontwikkeling heeft niet alleen de aandacht getrokken van veel gebruikers maar ook van veel aanbieders van dergelijke apparatuur.

Hierdoor werd en wordt ook veel matige of zelfs ronduit slechte en onveilige apparatuur op de markt aangeboden. Het juiste effect en veilig gebruik van dergelijke apparatuur komt daarmee in het gedrang. Europa heeft dit nu door middel van wetgeving geregeld.

Iedere aanbieder en gebruiker van ozonapparatuur moet aan deze wetgeving voldoen!

 

Wat houdt dat in voor u als gebruiker?

Met ingang van 1 september 2017 mag er in Europa alleen nog apparatuur verkocht en gebruikt worden die volledig aan deze wetgeving voldoet.

Als u apparatuur koopt of in gebruik heeft van een leverancier die niet voldoet aan deze wet mag u die apparatuur na 1 september 2017 NIET meer gebruiken.

 

Waaraan moet ozonapparatuur voldoen?

De leverancier van uw apparatuur moet beschikken over een zogenoemd actieve stoffen dossier of een zogenaamde Letter of Access van een organisatie die een dergelijk dossier heeft ingediend bij de bevoegde instanties in Europa.

Dat moesten deze leveranciers al uiterlijk 1 september 2016 geregeld hebben. Het is dus uiterst belangrijk dat uw leverancier dat al heeft gedaan.

 

Is dat alles?

Nee! Er is nog meer. Op basis van dit actieve stoffen dossier moet uw leverancier de komende jaren ervoor zorgen dat hij zijn apparatuur registreert in het kader van deze wetgeving. Dat wil zeggen, hij moet aantonen dat zijn apparatuur absoluut effectief is voor de toepassing waarvoor hij die apparatuur in Europa op de markt brengt.

Op zich is dat goed nieuws voor u want daardoor weet u zeker dat de installatie die u aanschaft ook daadwerkelijk doet wat de leverancier beweert!

Bij diezelfde productregistratie dient uw leverancier ook aan te tonen dat zijn apparatuur absoluut veilig is voor mens, dier en milieu. Ook dit is in uw belang want de veiligheid van u en uw medewerkers is hierdoor gewaarborgd!

 

Wat moet ik hier dan nu mee doen?

Overtuig u ervan dat de leverancier van uw huidige en/of in de toekomst aan te schaffen apparatuur in het bezit is van een Letter of Access van een actieve stoffen dossier. Overtuig u er ook van dat uw leverancier bezig is om te werken aan zijn productregistratie op basis van die Letter of Access. Is dat het geval, dan zit u goed en is er niets aan de hand.

Is dat niet het geval, dan hebben u en uw leverancier mogelijk een aanzienlijk probleem.

 

Let op!

Soms denken leveranciers en gebruikers ten onrechte dat deze wetgeving niet op hun van toepassing is. De wetgeving geldt voor alle processen waarbij radicalen vrijkomen. Voorbeelden van dergelijke processen zijn: ozon, UV met H2O2, ozon met een katalysator(vloeistof), H2O2 met een katalysator(vloeistof), elektrolyse of ionisatie. Weet echter dat deze wetgeving ook op alle varianten daarop van toepassing is. De wetgeving kent geen uitzonderingen of vrijstellingen meer!

 

Wie is de schrijver van dit artikel?

Fred Rutgers is al een aantal jaren actief als onafhankelijk expert voor deze wetgeving. Hij begeleidt een aantal bedrijven verspreid over 3 landen om kennis te vergaren over deze wetgeving en om daar tijdig aan te voldoen. Dit is een intensief en kostbaar traject dat voor een leverancier van ozonapparatuur bijna niet zelfstandig doorlopen kan worden. Met name deze complexiteit en de hoge kosten maken het voor sommige bedrijven bijna onmogelijk om aan deze wetgeving te voldoen.

Kijk voor meer informatie ook eens op www.fredrutgers.com op de pagina Ozon.